Confidence Brandlarm © 2012

 

BRANDLARMS

GRUPPEN

 

  • BRANDLARM
  • UTRYMNINGSLARM
  • SBA
  • DOKUMENTATION
  • SERVICE
  • JOUR
  • MÅNADSPROV
  • KVARTALSPROV

 

 

 

Confidence Sweden AB hjälper er att bygga säkerhetssystem kvalitativt, kundanpassat och kostnadseffektivt.

 

Vi har god erfarenhet av stora som små anläggningar och jobbar hårt för att uppfylla alla regelverk som berörs.

 

Vi har god kännedom inom följande:

 

SBF 110:6 Regler för automatisk brandlarmanläggning

SBF 1021 Anvisningar för orienterings- och serviceritningar

SBF 1008:2 Behörig anläggarfirma brandlarm

SBF 1007:4 Behörig ingenjör brandlarm "Mikael Hjort"

Utrymningslarm rekomendationer 2003

Boverkets byggregler

Ss 031711 Svensk standard ljud och ljussignaler

Ss 4551200 Registreringssystem för interna tele- och datanät

Lagen om skydd mot olyckor

AFS 2008:13 - Skyltar och signaler

AFS 2009:2 - Arbetsplatsens utformning

Srvfs 2007:1

AMA EL 09. Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten

AB 04. Allmänna bestämmelser för byggnads-, anläggnings-, och installationsentreprenader

ABT 06. Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten

 

Vi kan hjälpa er med följande:

 

Offertförfrågan, projetering, installation, driftsättning, dokumentation, orienteringsritningar, serviceritningar, installationsritningar, provningsprotokoll, kvartalsprov, månadsprov, ljudmätning, anläggarintyg och service.

Till skillnad från många andra har vi allt i egen regim.

 

För oss är inget uppdrag för litet och allt går att lösa.

Vi kan brandlarm och vi bryr oss om alla våra anläggningar.

 

Har ni frågor tveka inte att höra av er till oss på brandlarms gruppen via vår receptionist på

08-6208200.

 

Om ni funderar på någon annan firma sök gärna här och se om de är behörig anläggarfirma samt har en behörig ingenjör. Ni kan också söka på besiktningsfirmor inom brandlarm och höra av er till dem för rådfrågning.

http://www.sbsc.se/certificate/searchcertificate.aspx